PROMO cijene:

Kesten Line - Prije 2199 kn - Sada 1690 kn mpc
Serija Nova DQ - Ash Oak - Prije 2199 kn - Sada 1590 kn mpc
Serija Line - Silver Bijelo Line - Prije 2399 kn - Sada 1899 kn mpc
DODATNI POPUST NA KVAKE